VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Wurgwitz

Około 8 km na południe od stolicy kraju związkowego Drezna znajduje się kamieniołom Wurgwitz o powierzchni wydobycia 6,2 ha i zasobie ok. 7,2 milionów ton latyto-andezytu. Skały do budowy dróg i ulic, warstwy nośne bez środków wiążących oraz różne uziarnienia tłucznia i grubego tłucznia są najważniejszymi grupami produktów w tej lokalizacji Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH.