VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Referencje

Drogą lądową, wodną i powietrzną.

Dzięki obszernej ofercie produktów różnorodnych asortymentów możemy zaproponować Państwu nasze skalne materiały budowlane jako kruszywa do betonu w budowie mostów, elektrowni i dróg kołowania, w dziedzinie budownictwa wodnego do produkcji łamaczy fal oraz przy rozbudowie krajowej sieci dróg wodnych w obszarze stref zmiany poziomu wód.

Dostarczamy również wysokiej jakości grysy i mieszaniny grysów do budowy autostrad oraz innych dróg i ulic. Na życzenie z przyjemnością przedstawimy informacje o poszczególnych projektach referencyjnych.