VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Ebersbach

W Ebersbach przy wykorzystaniu nowoczesnej półmobilnej kruszarki i przesiewarki produkujemy surowce skalne o wszystkich uziarnieniach wykorzystywanych w budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym oraz drogowym, jak również dodatki dla betonowni i asfaltowni.
Zakład posiada własną bocznicę kolejową. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstwa kolejowego A.D.E. dostarczamy produkty klientom zarówno w Niemczech, jak i w krajach sąsiadujących.

Rodzaj skały: granodioryt / lamprofir