VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Ebersbach

Kopalnia piasku Ebersbach znajduje się w odległości 1 km linii powietrznej w kierunku północnym od kamieniołomu Ebersbach.

W lokalizacji tej zakończono już wydobywanie żwiru i piasku oraz rozpoczęto podsypywanie. Przyjmujemy tu niezanieczyszczone materiały, takie jak ziemia i kamienie, oraz odłamki żwiru i skał o klasie odpadów Z0.