VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Wiesa

Kopalnia zwięzłych surowców skalnych Wiesa zakład 3 została nabyta przez ProStein w 2014 roku. Składa się ona z 2 kopalni „Tiefer Bruch” i „Bruch Kühne”. W kopalni „Bruch Kühne” wlewki pozyskuje jeszcze firma „Kamenzer Granit”. W celu realizacji końcowego planu produkcji w 2015 roku rozpoczęto tu uszczelnianie i podsypywanie kopalni „Tiefer Bruch”. W lokalizacji tej przyjmujemy materiały do klasy odpadów Z1.1. Pozostała część podsypywania kopalni realizowana jest przez firmę Eurovia Verkehrsbau Union GmbH.