VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Friedrichswalde/Ottendorf

Kamieniołom Friedrichswalde znajduje się na południe od Pirny, bezpośrednio przy autostradzie A17.
Został otwarty w 1991 roku, zaś w 2000 roku przeszedł w posiadanie ProStein.
Do produkcji na miejscu wykorzystuje się mobilną kruszarkę oraz stacjonarną rozdrabniarkę i przesiewarkę.
Wytwarzamy tu m.in. warstwy mrozoochronne, warstwy nośne tłuczniowe, grysy, podsypki kolejowe i kamienie do budownictwa wodnego.

Rodzaj skały: diabaz