VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Wilsdruff

Delikatnie na wschód od miasta Wilsdruff, bezpośrednio przy drodze łączącej S36 z autostradą A4, nasz wspólnik Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH prowadzi kamieniołom latytowo-andezytowy Wilsdruff. Kamieniołom eksploatowany jest jako największe składowisko materiałów budowlanych. Oferujemy odbiór ziemi i gruzu budowlanego do klasy odpadów Z1.2.