VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Nentmannsdorf

ProStein nabył kamieniołom w 2008 roku. Ze względu na planowanie zbiornika wodnego w Seidewitztal/S176 w 2009 roku usunięto rozdrabniarki i wstrzymano produkcję. W ramach rekultywacji przyjmujemy niezanieczyszczony materiał do zasypywania.

Rodzaj skały: amfibolit