VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Nadelwitz

Żwirownia Nadelwitz leży na zachód od Bautzen przy Weissenberger Strasse, bezpośrednio przy składowisku odpadów RAVON. Tutaj od roku 2000 żwiry i piaski są rozbierane i częściowo dalej przerabiane. Oprócz tego, składowana masa odpadów moze być przyjeta do sklasyfikowania Z1.1 wg. LAGA.