VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Pließkowitz

W kamieniołomie Pließkowitz, położonym niedaleko Budziszyna przy A4, pracujemy z wykorzystaniem stacjonarnej kruszarki i rozdrabniarki.
Produkujemy tu pełną gamę materiałów budowlanych dla budownictwa lądowego ziemnego i podziemnego oraz drogowego. Ponadto w Pließkowitz wydobywane są kamienie ciosane, z których produkuje się kłody, warstwowe cegły do robót murowych, bruk i inne produkty końcowe. Istnieje duże zapotrzebowanie na ten surowiec skalny w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu ze względu na jego drobnoziarnistość i niebieskie zabarwienie.

Rodzaj skały: granodioryt