VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Bonnewitz

Kopalnia kruszyw Bonnewitz II wykorzystywana jest głównie do pozyskiwania piasków wypełniających.
W ramach jednoczesnej rekultywacji przyjmujemy materiał do zasypywania aż po klasę odpadów Z1.1.