VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Bärenstein

Kamieniołom Bärenstein został otwarty w latach 70. jako odkrywka boczna w trakcie budowy zapory przy hałdzie rudy cyny. Przy użyciu stacjonarnej kruszarki i półmobilnej rozdrabniarki produkowane są tu skały dla budownictwa lądowego ziemnego i podziemnego oraz drogowego. W kamieniołomie tym wyprodukowano i dostarczono w ostatnich latach duże ilości kamieni do budownictwa wodnego, służących do naprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Rodzaj skały: granitoporfir