VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Wurgwitz

Asi 8 km jižně směrem k hlavnímu městu země Drážďany se nachází kamenolom Wurgwitz s těžební plochou 6,2 hektary a zásobou cca. 7,2 miliónů tun latit andezitu. Zrnitost kamene pro stavbu cest a silnic, nosné vrstvy bez spojovacího materiálu jako i rozličné zrnitosti štěrků a hrubého štěrku jsou nejvýznamnějšími skupinami výrobků v této lokalitě firmy Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH.