VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Přehled

Vrstvy na ochranu proti mrazu a štěrkové nosné vrstvy

Vrstva po vrstvě – nabízíme Vám hodnotný kamenný stavební materiál v oblasti nevázaných nosných vrstev a vrstev na ochranu proti mrazu, ale také hydraulicky vázané nosné vrstvy, se kterými jste vyzbrojeni proti těžkým daným skutečnostem na místě a komplikovaným stavebním pozemkům jakož i proti nevýhodným povětrnostním podmínkám.

Přídavné látky do betonu nebo asfaltu

Je jedno, zda renovujete velkoplošný povrch vozovky nebo chcete vybudovat kompletní elektrárenské komíny: Naše různorodé přídavné látky disponují vhodnými materiálovými vlastnostmi téměř pro každý stavební záměr.

Kámen pro vodní stavby

Dekorativní a funkční zároveň: Naše kameny pro vodní stavby jsou mnohostranně v oblasti zón výměny vody použitelné. Jsou použitelné na výstavbě hrází nebo vnitrozemských vodních cest, jakož i při ochraně proti povodním jako vlnolamy na pobřeží Severního a Baltského moře.

Štěrk do kolejišť

Německo vlastní s cca. 35 000 kilometry celkové plochy jedno z nejlépe vybudovaných železničních sítí světa. Na mnoha těchto kilometrech významně přispívají naše odolné výrobky z hornin.

Obkladní ostrohranné štěrky

Z našich četných kamenolomů disponujeme širokým sortimentem obkladních ostrohranných štěrků v různých barevných odstínech a velikostech. Mezi nimi jsou též zvláštní výrobky s 1/3 a 1/2 zrnitostí.

Kvádry

Nabízíme Vám velký výběr velkoplošných stavebních kamenů, dekorativních štěpených skalních hornin a výřezů z naší překrásné lužické žuly pro další zpracování kvádrů.

Štěrky a písky

Jako výplňový materiál jsou nepostradatelné. Jako doplněk naší řádné nabídky vedeme též výběr jemnozrnných stavebních látek z vlastního povrchového lomu štěrkopísku.