VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Bonnewitz

Povrchový lom štěrkopísku Bonnewitz II slouží hlavně pro těžbu výplňového písku.
Zároveň s rekultivací odebíráme materiál pro zpětné zasypání až do klasifikace odpadu Z1.1.