VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Nadelwitz

Štěrkovna Nadelwitz se nachází na západ od Budyšína u silnice Weissenberger přímo vedle skládky odpadu RAVON. Zde se od počátku století těží štěrky a písky a zčásti se dále zpracovávají. Navíc mohou být přijaty skládkové hmoty až do zařazení odpadů Z1.1 dle LAGA (zemská pracovní skupina odpad).