VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Tiráž

Údaje v souladu s §5 TMG

VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH i.L.
Stolpener Straße 15
01877 Bischofswerda, Germany

Vertreten durch:
Jens Bülow
Stefan Gierend

Kontakt

Telefon:+49 (3594) 7949840
Telefax: +49 (3594) 7949841
E-Mail: info@vmb-mbh.de

Zápis

Zápis do obchodního rejstříku
Rejstříkový soud: Okresní soud Drážďany
Registrační číslo: HRB 24342
Daňové číslo: 204/121/00191
Identifikační číslo z daně z obratu v souladu s §27a zákona o dani z obratu: DE245742071

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vyhotoven s největší svědomitostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však neručíme. Jako nabízející služeb jsme v souladu s §7 Odst.1 TMG (Telekomunikačního zákona) zodpovědní za vlastní obsah na našich stránkách dle obecných zákonů. Podle §§8, 9, 10 TMG nejsme však my, nabízející služby, povinni kontrolovat doručené nebo uložené cizí informace a dle okolností prověřovat a poukázat na protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo blokování užívání informací zůstávají dle všeobecných zákonů nedotčené. Toho se týkající ručení je možné teprve od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajícího porušení práva neprodleně tyto obsahy odstraníme.

Haftung für Links

Naše nabídka obsahuje odkazy k externím webovým stránkám třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy ani převzít záruku. Za obsah odkázaných stran je neustále zodpovědný každý nabízející nebo provozovatel těchto stránek. U odkázaných stránek byla v okamžiku odkazu překontrolována možnost porušení práva. V okamžiku odkazu nebyly protiprávní obsahy zřejmé. Neustálou obsahovou kontrolu stránek však bez konkrétního důvodu porušení práva nelze požadovat. Při zjištění porušení práva bude takový odkaz neprodleně odstraněn.

Autorské právo

Obsahy zhotovené provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Pro rozmnožování, zpracování, rozšiřování a každý možný způsob použití mimo hranice autorského práva je zapotřebí písemného souhlasu příslušného autora resp. zhotovitele. Download a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, ne komerční použití. Pokud nebyl obsah těchto stránek zhotoven provozovatelem, musí být respektována autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob budou zvlášť označeny. Zjistíte-li přesto porušení autorského práva, žádáme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práva budou tyto obsahy neprodleně odstraněny.

Údaje o zdrojích použitých obrázků a grafik

http://www.foto-skalla.de
http://www.paranoid-world.de

Prohlášení o ochraně dat

Používání našich stránek je zpravidla možné bez udání osobních dat. Upozorňujeme, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci mailem) může vykázat bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Používání v rámci tirážní povinnosti zveřejněných kontaktních dat třetími osobami k přenosu výslovně nevyžádané reklamy a informačního materiálu se tímto výslovně příčí. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky pro případ nevyžádaného zaslání reklamních informací, například Spamem.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše Všeobecné obchodní podmínky můžete shlédnout zde:  Všeobecné obchodní podmínky