VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Rothschönberg

Od poloviny roku 2015 patří s lokalitou Rothschönberg také DK1- skládka pro mírně zatížené odpady k našemu sdružení firem. Z toho získanou surovinu lze použít jako kvalitní tmel s hodnotami propustnosti Kf 10-9 na skládce nebo při stavbě ochranných hrází.