VMB Vertriebsgesellschaft Mineralische Baustoffe mbH +49 (3594) 7949840 +49 (3594) 7949841 info@vmb-mbh.de

Reference

K zemi, k vodě a ke vzduchu

Rozsáhlou nabídkou výrobků rozličných druhů Vám můžeme připravit náš kamenný stavební materiál jako přísady do betonu při stavbě mostů, elektráren a letištních pojezdových drah , v oblasti vodních staveb k výrobě zařízení pro lámání vln jakož u staveb vnitrozemských vodních sítí v oblasti zón výměny vody.

Kvalitní ušlechtilý štěrk a směsi štěrku pro stavbu dálnic a ostatních silnic a cest je též k dispozici. Při zájmu Vám rádi podáme informace o jednotlivých referenčních projektech.